Tijdlijn NCS 41-50 / NS 7001-7010

Tijdens de levensloop zijn er tal van constructiewijzigingen geweest. Erik Möhlman heeft deze wijzigingen in een tabel gezet.
Het geeft een goed beeld van de veranderingen die er in de loop der jaren zijn geweest en bij welke loc dit is gedaan.

1899      NCS 41      In dienst gesteld, gebouwd door Hartmann in groene kleur, gecombineerde nummerplaat en fabrieksplaat 

1901      NCS 42-45 In dienst gesteld, gebouwd door Hartmann in gele kleur, gecombineerde nummerplaat en fabrieksplaat 

1901      NCS 41-45 Verkocht aan NBM 

1902      NCS 46-48 In dienst gesteld, gebouwd door Hohenzollern in gele kleur, aparte nummerplaat en fabrieksplaat 

1903      NCS 49-50 In dienst gesteld, gebouwd door Hohenzollern in gele kleur, aparte nummerplaat en fabrieksplaat 

1909      NCS 42 en 48 Rookkastoververhitter Verloop (eerste met oververhitter)

             NCS 44, 47 en 50 waren vergelijkingsmachines zonder oververhitter

             NCS 42 Ontlaste en binnenladende bakschuif met tuimelinrichting (om de stoomverdeling niet te hoeven wijzigen) (met oververhitter)

             NCS 47 Ontlaste en binnenladende bakschuif met tuimelinrichting (om de stoomverdeling niet te hoeven wijzigen) (zonder oververhitter)

             NCS 48 Buitenladende zuigerschuif (met oververhitter)

Loc nr

oververhitter

schuif

 

41, 43, 45, 46, 49

buitenladende kanaalschuif

belast

-

42

rookkast (Verloop)

binnenladende bakschuif

ontlast

tuimel inrichting

44

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

47

-

binnenladende bakschuif

ontlast

tuimel inrichting

48

rookkast (Verloop)

buitenladende zuigerschuif

-

-

50

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

1910/1911 NCS 43, 47, 50 rookkast oververhitter Verloop, rookkast 150 mm langer met verzonken klinknagels, schoorsteen voor op de rookkast,
kleine kappen over de stoompijpen naast de rookkast

Loc nr

oververhitter

schuif

 

rookkast

41, 45, 46, 49

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

42

rookkast (Verloop)

binnenladende bakschuif

ontlast

tuimel inrichting

43

rookkast (Verloop)

buitenladende kanaalschuif

belast

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

44

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

47

rookkast (Verloop)

binnenladende bakschuif

ontlast

tuimel inrichting

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

48

rookkast (Verloop)

buitenladende zuigerschuif

-

-

50

rookkast (Verloop)

buitenladende kanaalschuif

belast

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

1912      NCS 48 Gedeeltelijk bezette oververhitter, rookkast oververhitter verwijderd

Loc nr

oververhitter

schuif

 

 

rookkast

41, 45, 46, 49

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

42

rookkast (Verloop)

binnenladende bakschuif

ontlast

tuimel

inrichting

43

rookkast (Verloop)

buitenladende kanaalschuif

belast

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

44

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

47

rookkast (Verloop)

binnenladende bakschuif

ontlast

tuimel

inrichting

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

48

gedeeltelijk bezet

buitenladende zuigerschuif

-

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

50

rookkast (Verloop)

buitenladende kanaalschuif

belast

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

1914     NCS41 Vlambuisoververhitter met gladde pijpen (systeem Schmidt), demperkast, grotere zuigers (320 à 375 mm), Wakefield smeerpers,
                      binnenladende zuigerschuiven, tuimelinrichting, rookkast 150 mm langer met verzonken klinknagels, schoorsteen voor op de rookkast,
                      kleine kappen over de stoompijpen naast de rookkast

Loc nr

oververhitter

schuif

 

 

rookkast

zuiger

41

vlambuis (Schmidt)

binnenladende zuigerschuif

-

omkeer-beweging

voor de cilinder

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

375

45, 46, 49

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

320

42

rookkast (Verloop)

binnen-ladende bakschuif

ontlast

tuimel

inrichting

320

43

rookkast (Verloop)

buitenladende kanaalschuif

belast

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

320

44

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

320

47

rookkast (Verloop)

binnenladende bakschuif

ontlast

tuimel

inrichting

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

320

48

gedeeltelijk bezet

buitenladende zuigerschuif

-

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

320

50

rookkast (Verloop)

buitenladende kanaalschuif

belast

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

320

1916      NCS 41-45 Terug gekocht van NBM 

1917      NCS 49      Rookkast 150 mm langer, schoorsteen voorop, kleine kappen over stoompijpen (?) 

1918      NCS 44      Gedeeltelijk bezette oververhitter, E-schuiven, grotere zuigers (320 à 360 mm)

             NCS 42, 43 Rookkastoververhitter verwijderd

Loc nr

oververhitter

schuif

 

 

rookkast

zuiger

41

vlambuis (Schmidt)

binnenladende zuigerschuif

-

omkeerbeweging

voor de cilinder

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

375

45, 46

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

320

42

-

binnenladende bakschuif

ontlast

tuimel

inrichting

320

43

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

320

44

gedeeltelijk bezet

E-schuif

-

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

360

47

rookkast (Verloop)

binnenladende bakschuif

ontlast

tuimel

inrichting

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

320

48

gedeeltelijk bezet

buitenladende zuigerschuif

-

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

320

49

-

buitenladende kanaalschuif

belast

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen (?)

320

50

rookkast (Verloop)

buitenladende kanaalschuif

belast

-

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

320

1919-1921 Geen wijzigingen

1922-1929 Alle machines werden gelijk gemaakt aan NCS 44 (NS 7004)

Loc nr

oververhitter

schuif

rookkast

zuiger

allen

vlampijp

E-schuif

150 mm langer, schoorsteen voorop

kleine kappen over stoompijpen

360

1924      Zandkast achter de stoomdom, stoombel verplaatst voor de stoomdom

1938      Stoombel verwijderd, duplexpomp vervangen door enkelvoudige pomp

NS tijd:

Korte balans op de veiligheden (liep niet meer door in machinistenhuis)

 

Bron: Erik Möhlman Stoomgroep Zuid

© 2024 Marcel van Westendorp. All Rights Reserved.